Yli 200 euron tilaukset nyt ilman toimituskuluja

Tietosuojaseloste

Tämä on Yrityksen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.03.2020. Viimeisin muutos 04.04.2020.

Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä: Jopas Airsoft 2666983-7
Osoite: Lillbackankuja 15, 04360 Tuusula
Puhelin: 040-9632925
Sähköposti: info@jopasairsoft.fi
Yhteyshenkilö: Joona Parhankangas

Rekisterin nimi

Jopas Airsoft  www-sivujen asiakasrekisteri

Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on
- rekisterinpitäjän oikeuteus asiakassuhteiden hoitamiseksi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, verkkoyhteyden IP-osoite, tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilauksiin liittyvät tiedot.

Säilytysaika arvioidaan tapauskohtaisesti. Enintään kuluttajasuojan mukaisesti tuotteiden perusteella ja kirjanpitolain mukaan.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. verkkosivuilla täytetyistä kentistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto Suomessa

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille kuin maksunvälittäjille ja kuljetuspalveluille tilauksen mukaan.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään palvelimilla niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja tietoja käsittelee vain yrityksen omistaja.

Tarkastusoikeus/oikeus vaatia tiedon korjaamista/poistamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää kirjallisesti tietojen tarkistusta asiakasrekisteristämme.
Asiakkaalla myös velvollisuus ilmoittaa muuttuneista tiedoista välittömästi asiakasrekisterin ylläpitäjälle.
Rekisterin ylläpitäjä voi vaatia asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä.

Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista asiakasrekisteristä, huomioi, että kuluttajasuoja ja kirjanpitolaki vaatima määräaika tietojen säilytykseen.


Kaikki pitää lähettää kirjallisesti: info@jopasairsoft.fi

 

 

 

Tietosuojamalli: https://www.innowise.fi/fi/gdprn-mukainen-rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli/